Bloemetje 26. Een totaal project.

Door Joris Leijten.

Veel mensen vinden het leuk dat de educatieve producten van Joleijt meer zijn dan alleen een prentenboek. Bij Madame Poubelle (2016),  Meneer Boek (2018) en Meisje Bloem 2019) zijn direct bij het prentenboek een lesboek een meezingliedje en personage of act uitgebracht. Het lesboek, personage en andere producten hebben dezelfde basis van het prentenboek maar zijn toch aanvullend en uniek in hun soort en kunnen ook los van elkaar gebruikt worden. Er is over nagedacht. Ook zit er in vormgeving een overeenkomst in zowel de zwart-wittekeningen, manier van schrijven, vormgeving en lesmethode van drie “Een leukere wereld” figuren.

Na de uitgave Madame Poubelle kwam er uit de leerkrachten de vraag naar een kleurplaat van Madame Poubelle om met de leerlingen te kleuren. Deze hebben we gemaakt als zoekplaat met elementen uit verschillende verhalen. Daarbij kwam ook een knippopje dat gekleurd kon worden  en in elkaar gevouwen/ geplakt kon worden.  Hiervan leren we ook weer en voeren we dan direct door op de andere figuren. Je blijft zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de figuren in te zetten en te promoten.

Bij Meisje Bloem wilden we de achtergronden en keuzes die we gemaakt hebben uitleggen en zijn we in augustus vorig jaar begonnen met deze twee wekelijkse Bloemetjes blogs zowel van mede auteur en tekenaar Clémence Leijten als door mij als uitgever. Ik ben er trots op dat dit inmiddels het 26e blog is dat we geschreven en gepubliceerd hebben. Ik kan zien dat deze gemiddeld zeer goed bekeken en gelezen worden via de website van Meisje Bloem. Af en toe krijgen we hier leuke reacties op. 

Na het Bloemetje 22 Hoop van Clémence Leijten heb ik contact gezocht met Hoogleraar Arjen Wals [i]  aan de Univeristeit van Wageningen omdat hij geciteerd was in dit blog.  Hij was enthousiast over het citaat en vond het op twee manieren fantastisch. Het toeval bestond dat hij tegelijkertijd een collegeserie had over Hoop in de Media en ons blog direct aan zijn studenten als literatuur had doorgestuurd. Tevens kwamen ik er achter dat Arjen Wals in zijn hoogleraarschap educatieve kinderboeken over duurzaamheid vergeleek met zijn studenten.  Hierop heb ik zowel de prentenboeken van Meisje Bloem als Madame Poubelle aan hem toegestuurd die hij gelezen en gezien heeft. Bij een mondeling overleg hebben we goed gesproken over de projecten en viel het hem bij duurzaamheids projecten vooral op dat bij overige kinder-duurzaamheidsboeken er geen  lesmateriaal aan gekoppeld was en dat er ook nog geen andere doe-elementen als liedje en personage bij waren die het in de klas konden laten zien. Tevens vond hij het leuk dat de boeken een reëel verhaal bevatten zonder de fantasie dieren die kunnen spreken en iets meemaken als vergelijking voor de huidige wereld. Hij bleef enthousiast en volgend collegejaar zal hij de boeken vanaf het begin opnemen in zijn colleges, wordt vervolgd.

Meisje Bloem  is een zogenaamd “ Totaal project” met allemaal aanvullende onderdelen Van prentenboek, lesboek, kleurplaat, knippoppetje, liedje, Bloemetjes en theater act poppenvoorstelling. Maar echt totaal wordt het niet. Het project is niet af, compleet/ totaal. Het blijft gelukkig in beweging. Graag hoor ik van jullie reacties en mogelijkheden om de gedachten van Meisje Bloem, het verhaal van Meneer Boek en de boodschap van Madame Poubelle uit te dragen

[i] Arjan Wals is hoogleraar transformatief leren voor sociaal-ecologische duurzaamheid aan de Univeristeit van Wageningen.   

 

* 22-7-2020